Путь: Главная

ЧЕРНОМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Украинской Экологической

Академии наук


JA slide show

ГОЛОВНА

Шановні друзі та колеги!

Вас вітає Чорноморське відділення Української Екологічної Академії наук.

Ми є громадською організаціэю, головною метою якої є сприяння ефективному використанню наукового потенціалу вчених-екологів і фахівців, що працюють у різних сферах діяльності для забезпечення екологічної безпеки регіону.

Основними завданнями організації є:

• участь у фундаментальних і прикладних екологічних дослідженнях, спрямованих на екологізацію розвитку господарства;

• участь у розробці наукових основ екологобезпечного використання природних ресурсів приморських територій і акваторій Чорного моря, в тому числі принципово нових підходів в організації природокористування, ефективної діяльності моніторингу навколишнього природного середовища, концептуальних положень регіональної природоохоронної політики в нових умовах господарювання;

• участь у створенні принципово нових екологічно безпечних технологій, екологічних видів та альтернативних джерел енергії;

• участь у розробці довгострокової програми екологічно безпечного розвитку регіону;

• участь у формуванні екологічної спрямованості у сфері освіти;

• аналіз стану, тенденції розвитку та впровадження фундаментальних, пошукових, прикладних та дослідно-конструкторських розробок, спрямованих на комплексне вирішення актуальних екологічних проблем;

• інтеграція прикладних регіональних та міжнародних досліджень: організація участі в міжнародних наукових програмах, що мають відношення до екологічних проблем Одеського регіону та Чорного моря.

 

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Червона книга України
Банер